divendres, 17 de juny de 2016

XIPRERS...A l'Empordà bufen forts vents del nord i els pagesos planten files de xiprers per protegir els conreus. Aquests cortinatges donen una imatge molt peculiar al seu paisatge


dimarts, 15 de setembre de 2015

SANT NAZARI DE LES OLIVESEl temple de Sant Nazarí de les Olives, situat a uns dos quilòmetres al nord de Peralada, està documentat per primera vegada l'any 1017 en una butlla del papa Benet VIII. Sabem que des de meitats del segle XII era una de les possessions del monestir de Sant Pere de Camprodon. El temple és de tipus rural, format per una sola nau capçada a l'est amb un absis semicircular. La capçalera és la única part que queda en peus de l'edifici romànic. Va ser construïda entre els segles XII i XIII amb carreus de grans dimensions ben tallats. La part superior de l'absis correspon a una altra fase constructiva, ja que està feta amb pedruscall i argamassa. En la part central s'obre una finestra de mig punt i de doble esqueixada.

diumenge, 13 de setembre de 2015

ESTANYOLS DEL MAS MARGALL
Els estanyols del Mas Margall, estan situats al sud del casc urbà i ocupen una superfície d'unes 20 hectàrees. Es tracta d'una antiga gravera restaurada com a espai natural i que conté tres petits estanys, una salzeda, comunitats d'herbassars humits, jonqueres i també una zona de pastura seca. L'espai deu el seu origen a l'extracció d'àrids que s'hi va realitzar aprofitant que la zona era una terrassa fluvial del riu Manol on, al llarg dels anys, s'havien anat disposant materials al·luvials que són utilitzats en la construcció.
En aquesta zona els dipòsits de materials al·luvials (graves i sorres) tenien més de tres metres de profunditat, i la seva extracció va provocar el descens del nivell del sòl, cosa que va afavorir l'aflorament dels nivells freàtics i l'aparició dels diferents estanyols o basses que han generat aquest interessant ecosistema.
La zona disposa d'una petita àrea de pic-nic, un itinerari i dos aguaits. 
divendres, 11 de setembre de 2015

MARE DE DEU DE VIDA


El Santuari de Nostra Senyora de Vida o Ermita de la Mare de Déu de Vida és un edifici religiós reconstruït el segle XVII i situat al municipi de Cistella (Alt Empordà). És una ermita situada dalt d'un turó situat a uns dos quilòmetres al nord-est del nucli de Cistella, al cim d'un turó cobert d'olivars, des d'on es gaudeix d'una àmplia vista a ponent del poble de Cistella i de bona part de la plana empordanesa. L'edifici forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Al santuari se celebren anualment aplecs al desembre i el Dilluns de Pasqua.
La capella primitiva estava dedicada a sant Miquel, i havia estat construïda pels veïns de Cistella el 1429 al lloc que llavors s'anomenava Puig Corcoll. El 9 de setembre de 1429 el bisbe de Girona va concedir llicència per a construir una capella dedicada a Sant Miquel a la parròquia i terme de Cistella i en el lloc conegut per "Puig Corcoyll". El 15 de novembre de 1450 es consagrà la primera capella, que devia ser de dimensions molt reduïdes.
A la segona meitat del segle XVII, el rector Francesc Vehí la reconstruí i segurament fou aleshores que s'hi instaurà la dedicació a la Mare de Déu de Vida.Més endavant, a mitjans de segle XVIII es va bastir la volta i cap a finals del segle XIX es feu una altra ampliació, cap a la banda est. De la primera església del segle XV de la que només se'n conserva l'absis, convertit en capella lateral dedicada al culte a sant Miquel. L'any 1985 es restaurà la teulada i es feren algunes obres de reparació de l'edifici.


dimarts, 8 de setembre de 2015

dissabte, 5 de setembre de 2015

DIBUIXANT FIGUERES -2


Edifici situat als afores de la ciutat, a la carretera de Figueres a Roses. És un edifici amb planta baixa i dos pisos amb teulada a doble vessant. La façana esta arrebossada i pintada en rosa. A la planta baixa presenta un cos central delimitat per una seriació vertical de carreus. El portal central té l'anagrama J.B. a la dovella central i dues finestres laterals en el cos central. Dues finestres més, una a cada costat del cos central. Totes tenen una reixa molt ornamentada i llinda simple. El sòcol és de pedra. Al primer pis trobem una balconada correguda amb cinc finestrals rectangulars amb guardapols d'ornamentació floral en pedra, tres en el cos central. El segon pis presenta cinc finestres dobles amb guardapols en pedra decorats amb ornamentació floral. Les finestres centrals no són contínues i presenten enmig una capelleta, que imita l'estil dòric, amb el Sagrat Cor. Cos central acabat amb frontó i arcuacions cegues. Cornisa i acroteri en el centre. Els cossos laterals presenten arcuacions i merlets. A cada costat hi ha una torre. La dreta és cilíndrica i sense accés. L'esquerra quadrangular i culminada per galeria coberta. La teulada d'escames de ceràmica. Ambdues torres presenten franges horitzontals paral·leles de pedres de tonalitat blanca i arrebossat i pintat rosa

Actualment es una residencia per a gent gran